Balama, Trk Halk Mziinde yaygn telli bir sazdr. Yrelere ve boyutlarna gre deiik isimlerle tannmaktadr: kopuz, cura, saz, r, dombra, ikitelli, tanbura, v.b. Kullanlan teknie gre mzrap veya parmaklar ile alnr. Parmaklarla alma teknii elpe ve dvme adlarn tayor. Genellikle altta iki elik ile bir srma bam, ortada iki elik ve stte bir elik ile bir srma bam teli olmak zere toplam 7 tellidir.Balama ailesi
Balama, kullanm amalarna gre farkl tr ve boylarda alnmakta. Gnmzde genellikle aadaki trlerle tannmaktadr:
Cura (en kk boyda olandr)
r (ksa kol balama)
Tanbura (uzun kol balama)
Divan saz (byk boy balama)
Meydan saz (en byk boy balama,nesli tkenmek zere)

Balama dzenleri (Akortlar)
Halk mziinde ounlukla karlatmz dzenler: (Parantez iinde st, orta ve alt tellerin ekilmesi gereken sesler)
Balama dzeni (La, Sol, Re)
Bozuk dzen, Kara dzen (Sol, Re, La)
Misket dzeni (Fa#, Re, La)
Mstezat (Fa, Re, La)

Balama Metodlar

Sazn Tutulu ekli:
Sazn kolu ba parmakla iaret parma arasndaki ukura tam oturtulur. Sazn anak ksm sa karn boluuna konur. Ve sa elin o ksm zerine konur. Bilek, gs eii hizasnda mzrap aa yukar vurulur.

Mzrap sa elin ba parma ile iaret parma arasnda dz bir ekilde tutulur.

Trklerin aln ekli
Btn derslerde her ses adnn altnda mutlaka vuru ekli vardr. Bu tellere vurulur, yani sazn gs ksmna st tellerden balayarak alt tellere indirilmesi. nmze gelen bir vurulu sazmzn altnda 2 noktay bir vuruta almamz icap ediyor.Sa elimizle bir tek vuru vuracaz. Sol parmamzla iki notay birden almamz icap ediyor. NOT bo tele vuracaz, balama iaretlerine gre: (LA) vuruuna parmamz basmadan vuracaz. Bu yazda ad geen notalar sazn yukar perdelerinden alnr. Sazn st perdelerinde (LA) notas batadr.

Bu ekilde grdnz usl trnn ad iki drtlktr. Yazl yle (2/4) iki hareketinde drt eyi vermesi olasdr. nii btn tellerle bir ini alt tellere geldiinde hemen bilek iki defa alt telleri titreterek ve aniden st tellerin sona kadar seri bir ekilde ekilmesiyle yaplr. Bu hareket ok seri olacaktr.

Notalarn Portredeki Yeri

Nota okumak iin en nemli olan unsur gz hafzasdr, gzn dizek (porte) zerini ok iyi tanmas gerekir.

Daha akas porte zerindeki 1’inci izgi (M) 2’nci izgi (SOL) 3’nc izgi (S) 4’nc izgi (RE) 5’inci izgi (FA) dr. izginin ara boluklar 1’inci aralk (FA) 2’nci aralk (LA) 3’nc aralk (DO) 4’nc aralk (M) dir.

Daha abuk renmeniz iin elimizde grnen 5 parmamz 4 tane aras var oda bir porte olmu oluyor. O halde notalar be parmamza ve parmak aralarna yazarsanz daha abuk ezberlemi olursunuz.