ALIKANLIK
Gitgide alyorum sana....
Hibir alkanlk bu kadar gzel olamaz...
Ellerin ellerimden uzaksa nasl gszm bilemezsin...
Yanmda olduun zamanlar;
sigara duman gibi cierlerime doluyor,
alkol gibi damarlarma yaylyorsun...
Durmadan bam dnyor verdiin hazdan...
Alkanlklar daima korkutur beni...
Dn ki ben yaamaya bile alkn deilim...
Kendimi kendime altramadm yllardr...
Fakat imdi sana alyorum...
Altka zlemim artyor, daha younlayor.
Yalnz iimde garip bir korku var.
Sana almaktan deil seni kendime altrmaktan korkuyorum...
Bir gn sana imdi verdiklerimden daha gzelini
daha deerlisini verememekten korkuyorum...
Bir gn anszn lmekten ve seni, bana olan alkanlnla
yapayalnz brakmaktan korkuyorum...

Oysaki her zaman ve gnn her saatinde
yannda olmalym senin... Bana alm olmaktan
pimanlk duyacan bir dakikan bile olmamal...
Btn zamanlarn zamanlarmla kartrp
emsalsiz bir zaman bileiminde yaatmalym seni...
Uykularda bile ayn ryay grmeliyiz.
Her eyin ve her zevkin yars senin olmal, yars benim...
"Bana al" demeyeceim... Nasl olsa alacaksn bir gn...
imdi irkinliimde gzellikler bulan gzlerin,
o zaman en gzeli grecek bende! Alkanlnla,
sevginle yepyeni bir "ben" yaratacaksn benden!

lk defa sevilmenin rpertileri iindeyim inan. Sevgimle
mukayese edebileceim tek eyi beni sevmende buldum...
mrmde kimse bana sevmenin gerekliliini retmedi.
Kimseden sevgisini istemedim, verdiler almadm.
Bencildim bir zamanlar, sevmek benim hakkm diyordum.
Oysaki imdi bir zamanlar hi sevmemi olduumu
kendi kendime biraz da utanarak itiraf ediyorum.

Asl byk sevgiyi seni sevmekte buldum ve sevgim
senin sevginle deerleniyor, ayr bir anlam kazanyor...
Sevgin olmasayd deersiz bir cam parasydm.
Sevginle bir aynaym imdi. Bana bakanlar batanbaa
seni grecekler iimde...
Bir zincirin iki halkasyz seninle anlyor musun?
Ayn kadehte karm iki ikiyiz.
ki kelimeyiz seninle birbirini tamamlayan.
Her yerde iki olduumuz iin
bir btn haline geliyoruz durmadan...

Alkanlm devaml sana ekiyor beni...
Durup durup dudaklarn pmek geliyor iimden...
Salarn okamak geliyor, ellerini tutmak geliyor...
Kokunun tenime sindiini hissediyorum geceleri...
Teninin dudaklarmda eridiini hissediyorum...
Boynunun en gzel yerini benden bakas bilemez artk...

Seni kimse benim kadar benimle bir btn olduuna inandramaz....
Gitgide bu alkanln iinde kaybolduumu hissediyorum...
Beni yaadm zamann dna karyorsun.
Bir gn tarih ncesinde yayoruz , bir gn bulutlarn stnde...
Uzun sren bir baygnlk sonrasnn
o anlatlmaz ba dnmesi iindeyim...
Btn merdivenler birbirine eklendii zaman
seninle vardm ykseklie eriemez...

Alm btn kuyularn derinlii
iimde seni bulduum yer kadar derin deil...
Alkanlk kozasn ren bir ipekbcei gibi gitgide tamamlyor bizi.
Emsalsiz bir oluun iinde yuvarlanyoruz.
Korkun bir yangn balad yreklerimizde.
zlem, kskanlk, arzu ne varsa iimizde hepsi birdenbire tututu.
Alev almayan bir yerimiz kalmad.
Alevlerimiz muhteem bir kzlln iinde yldzlara kadar uzanyor.
Hi bir su, bu atei sndremez artk.
Nehirle, denizler boalsa stmze hi snmeyeceimizi biliyorum.
Bu yangn biz birer kor haline gelinceye kadar srecek.
nce baklarmz alt birbirine, sonra parmak ularmz...
Bu olu tamamland anda yeryznde
bizden gls olmayacak!
En mutlu olduumuz yerde en gl de olacaz seninle...
Bu bir sonun deil bir varoluun balangcdr.
Gemiteki tm alkanlklarn bana alman nleyemez artk...

mit Yaar OUZCAN